Avalanche warning for region Vest-Finnmark Wednesday 04.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid areas with fresh wind slabs. Naturally released avalanches can occur in steep sun-exposed terrain. Persistent weak layers have developed a few places but doesn’t seem to be a problem most places.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Den siste tida har det kome mykje nysnø. Enkelte stadar, som i Øksfjord, er det rapportert om 80-100 cm nysnø den siste veka. Snøen er påverka av vind fleire stadar, og hardheit og utbreiing av fokksnø varierer etter kor mykje vinden har tatt. I skjerma områder kan det framleis vere ubunden snø.

I overgangen mellom gamal fuktig snø og nyare tørr snø har det danna seg eit skarelag. Høg temperaturgradient gjer at det lokalt har danna seg kantkorn rundt dette. Flakskred som gjekk i helga kan potensielt ha gått på slike lag. Likevel verkar det som at dei fleste stadar er korna små eller ikkje utvikla god nok til å vere eit skredproblem.

Mountain weather, 03.05.2022

4-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from north, changing to strong breeze from the northwest during the evening. -11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.05.2022

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from northwest, changing to breeze from the northwest during the afternoon. -10 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS