Avalanche warning for region Vest-Finnmark Sunday 15.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet snow through the night and higt temperature at daytime elevates the danger of wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Stigende temperaturer den siste uka har gjort snøoverflaten våt og fuktig oppover i fjellet. Høyere til fjells kan det ligge tørrere flak av nysnø eller fokksnø etter perioder med litt vind de siste dagene.

I overgangen mellom gammel fuktig snø og snø fra de siste ukene har det dannet seg et skarelag. Høy temperaturgradient gjør at det lokalt har dannet seg kantkorn rundt dette. Utviklingen og egenskapene virker å variere. Det antas at de fleste steder har korna vært små eller vanskelig å påvirke siden laget til nå ikke har utgjort et tydelig skredproblem.

Lørdag ble det observert et middels stort løssnøskred i Kvænangen.

De siste nettene har det blitt målt plussgrader gjennom natten på havnivå ved Alteidet.

Mountain weather, 14.05.2022

No precipitation. Breeze from west. -11 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 15.05.2022

8 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas. Precipitation as rain. Breeze from east. -5 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS