Avalanche warning for region Vest-Finnmark Tuesday 17.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Wet avalanches can occur where the snow is wet. Be careful beneath and in the vicinity of cornices.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Stigende temperaturer den siste uka har gjort snøoverflaten våt og fuktig oppover i fjellet. Høyere til fjells kan det ligge tørrere flak av nysnø eller fokksnø etter perioder med litt vind de siste dagene.

I overgangen mellom gammel fuktig snø og snø fra de siste ukene har det dannet seg et skarelag. Høy temperaturgradient gjør at det lokalt har dannet seg kantkorn rundt dette. Utviklingen og egenskapene virker å variere. Det antas at de fleste steder har korna vært små eller vanskelig å påvirke siden laget til nå ikke har utgjort et tydelig skredproblem.

Lørdag ble det observert et middels stort løssnøskred i Kvænangen. Det ble også observert flere middels store naturlig utløst løssnøskred i fjella rundt Langfjorden.

Under 100-200 moh er det nå mye barmark.

Mountain weather, 16.05.2022

10 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l Monday night. Fresh breeze from northwest. -6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.05.2022

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 300 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from west. -7 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS