Avalanche warning for region Vest-Telemark Sunday 09.05.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Higher temperatures, rain in lower elevations and snow in higher elevations increases the risk of wet loose-snow and slab avalanches in steep terrain. Some avalanches may release naturally. Keep distance to avalanche terrain.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I leheng mot vest og nord består snøoverflaten av fokksnøflak med varierende tykkelse og hardhet. Ellers er snødekket smelteomvandlet, med noen cm nysnø oppå skaren. I lavere høydenivå og i bratte solsider bløtes øvre del av snødekket opp utover dagen.

Torsdag gikk det et middels stort skred i en renne på nordsiden av Gaustatoppen. Lørdag rapporterer politiet i Sør-Øst om en ny skredhendelse på Gaustatoppen.

I naboregionene er det observert et svakt lag av kantkorn og rim under den siste fokksnøen. Det kan ikke utelukkes at dette laget er tilstede også i Vest-Telemark. Lørdag er det skiftende skydekke og store temperaturforskjeller mellom sol og skygge.

Mountain weather, 08.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from northwest, changing to breeze from the west during the afternoon. -7 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 09.05.2021

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during the afternoon. -2 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS