Avalanche warning for region Vest-Finnmark Tuesday 11.01.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

The danger increases when the wind picks up. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har falt 20-30 cm nysnø i ytre strøk fra Øksfjordhalvøya, Seiland og Sørøya i løpet av helga. I Hammerfest og lengre sør i varslingsområdet rapporteres det om mindre nysnø. Den gamle snøoverflaten er preget av sterk vind gjennom uka. Mange steder er avblåst og snøen ligger i hovedsak i skjermede terrengformasjoner som renner og søkk. Over skoggrensen består snøoverflaten av vindpåvirket snø med varierende hardhet og skare, mens snøen er løs til lett bunden i skogen.

Det er kantkornlag både rundt skare og ved bakken. Kantkorn som er i sammenheng med skare har den siste tiden vært svært lette å påvirke opptil 400 moh, særlig rundt og under tregrensa, både i indre og ytre deler av regionen. Disse lagene er trolig tilstede også i fjellet, men ligger under harde og bærende fokksnøflak. Rundt Hammerfestområdet befinner det samme kantkornlaget helt ved bakken og rapporteres som lett å påvirke.

.

Det rapporteres om flere drønn rundt skoggrensa ved Alteidet.

Mountain weather, 10.01.2022

No precipitation. Fresh breeze from south. -22 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 11.01.2022

Little to no precipitation. Strong breeze from southwest. -15 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS