Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Troms og Finnmark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 05.06.2021 07:00 til 06.06.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 2. jun. 2021

Oppdatert informasjon -

Vannføringen i elvene er nå synkende etter lavere temperatur og mindre snøsmelting. Det er fortsatt høy vannføring i flere vassdrag, men under nivå for flom. Flomvarslet ble derfor nedgradert søndag morgen.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beskrivelse

Det ventes fortsatt flomvannføring på gult nivå i vassdrag med mye snø igjen i nedbørfeltet, grunnet høye temperaturer og snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler