Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Troms og Finnmark

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 04.06.2021 07:00 til 05.06.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag ettermiddag 2. jun. 2021

Oppdatert informasjon -

Vannføringen i elvene er nå synkende etter lavere temperatur og mindre snøsmelting. Det er fortsatt høy vannføring i flere vassdrag, men under nivå for flom. Flomvarslet ble derfor nedgradert søndag morgen.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

På grunn av stor snøsmelting er det flomvannføring på gult nivå i flere vassdrag. Fortsatt stor snøsmelting vil føre til at vannføringen øker ytterligere utover fredag. Det ventes flom på oransje nivå i enkelte vassdrag, der det fortsatt ligger mye snø i nedbørsfeltet.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler