Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 12.06.2021 07:00 til 13.06.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Fredag ettermiddag 11. jun. 2021
  • Fare minker: Søndag ettermiddag 13. jun. 2021
  • Høyde: 0 - 2500 moh

Oppdatert informasjon -

Område for gult farevarsel (jord- og flomskred) i Nord Norge er sundag nedjustert til å gjelde deler av Troms og Finnmark.

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Langs vassdrag i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Fare for jord- og flomskred. Det er pågående mye nedbør og høye temperaturer som fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet. Grunnvannstand og vannmetningen i bakken er stedvis høy etter vedvarende snøsmelting.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler