Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel om flomfare, gult nivå for ytre strøk av Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 15.07.2021 07:00 til 16.07.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag ettermiddag 15. jul. 2021
  • Fare minker: Fredag kveld 16. jul. 2021

Konsekvens

Det er fare for overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store bekker og elver på grunn av mye nedbør sammen med snøsmelting der det er snø igjen i fjellet.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler