Hopp til hovedinnhold

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for delar av Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 15.07.2021 07:00 til 16.07.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Torsdag ettermiddag 15. jul. 2021
  • Fare minker: Fredag kveld 16. jul. 2021
  • Publisert: 15.07.2021 13:14

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Det ventes noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Med gjeldende prognose er ytre strøk mest utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler