Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Møre og Romsdal og deler av Trøndelag

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 21.10.2021 07:00 til 22.10.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Torsdag ettermiddag 21. okt. 2021
  • Fare minker: Lørdag morgen 23. okt. 2021
  • Høyde: 0 - 800 moh

Oppdatert informasjon -

Områder med oransje nivå er nedgradert til gult nivå. Kommuner i Vestland fylke er lagt til varselet.
  • Oppdatert informasjon -
    Deler av varslingsområdet er oppgradert til oransje nivå.
  • Oppdatert informasjon -
    Kommuner i Trøndelag er lagt til varselet.
Se alle oppdateringer

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen.

Beskrivelse

Det ventes noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Det ventes mye nedbør. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler