Varsel om flomfare, gult nivå for Lofoten og ytre deler av Ofoten

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 16.11.2021 07:00 til 17.11.2021 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 16. nov. 2021
  • Fare minker: Onsdag morgen 17. nov. 2021

Oppdatert informasjon -

Faren for store nedbørmengder er mindre i dagens prognoser. Sannsynligheten for flom er derfor lavere, men lokalt er faren for flom fortsatt til stede.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Årsaken er at det ventes mye regn, opp mot 35-45 mm i løpet av 12 timer.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler