Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag, Nordland og Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 18.01.2022 07:00 til 19.01.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 18. jan. 2022
  • Fare minker: Onsdag ettermiddag 19. jan. 2022
  • Høyde: 0 - 1000 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Jord-, sørpe- og flomskred kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Det ventes lokalt opptil 60-90 mm nedbør fra tirsdag morgen, dette vil komme som regn under 600-1000 moh. Nedbøren vil sammen med relativt høye temperaturer og mye vind føre til stor snøsmelting. Faren for jordskred er størst i Trøndelag, i områder med lite snø der grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken allerede er høy. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder i hovedsak områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler