Varsel om sørpeskredfare, gult nivå for deler av Nordland og Troms

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.05.2022 07:00 til 07.05.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Fredag morgen 6. mai. 2022
  • Fare minker: Fredag kveld 6. mai. 2022
  • Høyde: 0 - 1200 moh

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Sørpeskred kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 1m snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Det ventes mye regn fra fredag morgen til fredag kveld. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler