Varsel om flomfare, gult nivå for Målselvvassdraget/Malangen

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 06.06.2022 07:00 til 07.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Fredag ettermiddag 3. jun. 2022

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Vannføringen er nå avtagende, men er ventet til å holde seg på flomnivå spesielt i de store elvene.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler