Varsel om flomfare, gult nivå for høyfjellet i Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 26.06.2022 07:00 til 27.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Natt til lørdag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for Gudbrandsdalen er nedgradert til grønt nivå pga. synkende vannføringer under flomnivå.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke fra helgen i bekker og elver som drenerer områder der det ennå ligger betydelige mengder snø, på grunn av varmt vær og medfølgende snøsmelting. Det er også ventet bygenedbør en del steder, og dette vil forsterke vannføringsøkningen. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke områder som får mest nedbør.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler