Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Sør-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 27.06.2022 07:00 til 28.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Natt til lørdag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 2000 moh

Oppdatert informasjon -

Varselet for Gudbrandsdalen er nedgradert til grønt nivå pga. synkende vannføringer under flomnivå.

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Det er mandag stor vannføring i mange bekker og elver fra fjellområdene i Sør-Norge, enkelte steder er det vannføring på gult nivå. Bygenedbør og regn mandag/ tirsdag vil mange steder forsterke vannføringsøkningen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye nedbør som kommer og hvilke områder som får mest nedbør.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler