Varsel om flomfare, gult nivå for fjellområder i Nord-Norge

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 28.06.2022 07:00 til 29.06.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Lørdag ettermiddag 25. jun. 2022
  • Høyde: 0 - 1400 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder langs elver og bekker. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Er du på fottur i fjellet, vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å krysse bekker og elver.

Beskrivelse

Vannføringen er økende i elver og bekker som kommer fra fjellområder hvor det fortsatt ligger mye snø. Årsaken er varmt vær som gir betydelig snøsmelting. Tendensen er størst i Nordland sør for Bodø, men det ventes høye temperaturer med påfølgende økning i smøsmelting også lenger nord de nærmeste dagene.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler