Nedgradert: Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet

1

Grønt nivå

Publisert: Gyldig: fra 02.08.2022 07:00 til 03.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag ettermiddag 2. aug. 2022
  • Høyde: 0 - 2100 moh
  • Publisert: 02.08.2022 13:42) Gyldig fra: 02.08.2022 07:00) til 03.08.2022 06:59
    Neste varsel før: 02.08.2022 15:30)

Oppdatert informasjon -

Det gule varselet er nedgradert på grunn av mindre nedbør.

Konsekvens

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beskrivelse

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag ettermiddag. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler