Varsel om jord- og flomskredfare, oransje nivå for Helgeland og deler av Salten

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 10.08.2022 07:00 til 11.08.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Onsdag morgen 10. aug. 2022
  • Fare minker: Torsdag ettermiddag 11. aug. 2022
  • Høyde: 0 - 1600 moh

Konsekvens

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse

Det ventes svært mye regn fra onsdag morgen, lokalt opp mot 100-120 mm på 24 timer. Nedbøren kommer i tillegg til allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord. Dette gir fare for utløsning av jord- og flomskred, særlig i områdene som får mest nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler