Varsel om flomfare, gult nivå for Skagerakkysten fra Lindesnes til Telemark

2

Gult nivå

Publisert: Gyldig: fra 22.11.2022 07:00 til 23.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare øker: Tirsdag kveld 22. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 500 moh

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Beskrivelse

Vannføringen ventes å øke i små og middels store kystnære vassdrag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Nedbøren har startet som snø, men ventes etter hvert å gå over til regn opp til 500 moh. Snøsmelting og mye regn, lokalt kan det komme 100-120 mm på 48 timer, er årsaken til at vannet stiger.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

mm regn og snøsmelding.

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler