Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Skagerrakkysten

3

Oransje nivå

Publisert: Gyldig: fra 26.11.2022 07:00 til 27.11.2022 06:59
Neste varsel før:
  • Fare pågår: Fredag ettermiddag 25. nov. 2022
  • Høyde: 0 - 900 moh
  • Publisert: 26.11.2022 11:56

Konsekvens

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, og må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Beskrivelse

Lørdag morgen er det flomvannføring på oransje og gult nivå i flere lavereliggende vassdrag, dvs. vassdrag som i hovedsak ligger under 600 moh. I de fleste elvene er vannføringene lørdag formiddag minkende, men i Nidelva (Arendalsvassdraget) øker vannføringen fortsatt noe. Vi venter lite regn lørdag, men nytt regnvær søndag og mandag. Flomvannføringene ventes å bli noe mindre i løpet av lørdag og tidlig søndag. Nytt regnvær sammen med snøsmelting, ventes å gi vannføringer og vannstander på gult eller oransje nivå også søndag og mandag.

Vannføringsgrafer

Sanntidsdata

Vannøringsverdier

Regn og snøsmelting

Jordskredindeks (modell)

Aktsomhetsnivå
Abonner på varsler