Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flomfare, gult nivå for Stormdalsåga og Ranaelva i Rana kommune, Nordland (NVE)

Publisert: Gyldig: til 20.04.2021 06:59 Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Gult farevarsel for Stormdalsåga og Ranaelva i Rana kommune, Nordland er fra tirsdag 20.04 nedgradert. Oppdemmet område i elva Stormdalsåga er nå drenert.

Type

Flom

Et stort snøskred i nedre delen av Stormdalen i Saltfjellet Nasjonalpark demmer opp Stormdalsåga, se: https://www.regobs.no/registration/263502 Det er observert økning i vannføring ved Bredek i nedre del av Stormdalsåga fra lørdag 10. april, se graf under. Når snøproppen løsner kan de oppdemte vannmassene føre til flom i nedre delen av Stormdalsåga og raskt stigende vannføring i Ranaelva nedstrøms samløpet med Stormdalsåga. Når snøproppen løsner er uavhengig av været og kan ikke forutsees. Den kan også løsne bare delvis slik at vannet kan drenere sakte og uten fare for flom.
Konsekvens Fare for raskt stigende vannføring. Det ventes ikke flomvannføring i Ranaelva.
Råd Vær forbered på raskt stigende vannføring i Stormdalsåga og Ranavassdraget. Det frarådes å oppholde seg langs Stormdalsåga og på isen på Ranelva. Aktuelt varsel gjelder inntil videre. Hold deg oppdatert om situasjonen.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Dambrudd / jøkulhlaup

Vannføringsgrafer

Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.0021.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:0021.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).