Utsikter for vårflom pr. 26. april 2022

Publisert: 02.05.2022

Slik snømengdene er i slutten av april er det fortsatt litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom fra Nord-Vestlandet og nordover til Finnmark. I Sør-Norge er det svært lite snø, og derfor liten sannsynlighet for stor vårflom. Om det blir en stor eller liten vårflom er det værutviklingen fremover som avgjør.

Låtefoss, Austdøla, Odda kommune, Hordaland, 12 juni 2002, vårflom gir vestlandsfossene kraft

I slutten av april er det mindre snø enn normalt på Østlandet og som normalt i Agder og sørlige deler av Vestlandet. Fra Nord-Vestlandet og nordover er det mer snø enn normalt i områder over 200-300 moh. Les mer om snøforholdene i hele landet i nyhetssaken snøforhold mandag 25. april 2022.

Snømengdene kombinert med været under snøsmeltingen bestemmer hvor høyt flomtoppen når. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, også der det er mer snø enn vanlig. På den andre siden kan varme og mye regn gi stor vårflom selv om det er lite snø i nedbørfeltet.

– Basert på det vi vet om snømengdene i landet i slutten av april, kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i elver som kommer fra fjellområder og indre strøk, fra Nord-Vestlandet og nordover til og med Finnmark, sier Sjur Kolberg, hydrolog og flomvarsler i NVE.

Vårflom inntreffer som oftest i mai–juni. I elver som kommer fra lavereliggende områder i indre strøk kan vårflommen komme allerede i april, noen ganger også tidligere. I elver som kommer fra høyereliggende områder eller i nordlige deler av landet, kan det enkelte år bli juli måned før vårflommen er over.

- Det er foreløpig ingen indikasjon på tidlig vårflom i år. Snøsmelting i fjellet i Sør-Norge vil sannsynligvis ikke starte før i midten av mai, sier hydrolog i NVE Sjur Kolberg

NVE følger med på snømengdene gjennom vinteren og våren, og publiserer vårflomutsikter fra tidlig i april til vårflommen er ferdig.

Les om hvordan vi beregner sannsynligheten for stor vårflom.

Dette kan du gjøre for å redusere fare for flomskader

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren.

Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting og/eller regn.

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader.

Vi oppdaterer denne oversikten i midten av mai.

Kontakt

Anne Stavang (kl. 08-16): 98 02 29 68 anst@nve.no

Sjur Kolberg (kl. 08-16): 97 67 71 60 sak@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21): 40 43 60 00 (ikke sms)