Nytt uvær gir STOR snøskredfare i fjellet

Publisert: 19.01.2020

For mandag varsler vi STOR snøskredfare i flere regioner på Vestlandet og i Nordland.

Når været drar seg til i fjellet vil det være utfordrende å navigere og dermed utfordrende å holde trygg avstand til snøskredterreng. Foto: Siggen@obskorps

Mandag venter en ny runde med mildvær, kraftig vind og mye nedbør. Vi har derfor sendt ut varsel om STOR snøskredfare i flere regioner.  Oppdaterte varsler vil publiseres på varsom.no kl 14 søndag ettermiddag.

Nok en runde med uvær

Selv om snødekket mange steder har vært utsatt for flere runder med mildvær og nedbør som regn tidligere i vinter, har nedbøren den siste tiden kommet som snø. Med mildvær og regn venter vi at det kan løsne naturlig utløste store og enkelte svært store skred. På det meste er det ventet 100 mm regn i løpet av mandagen. Snøgrensen er ventet å ligge så høyt som 1000 – 1500 moh. Over mildværsgrensen ventes det kraftig vind og stor transport av snø. Her kan pålagringen av fokksnø i leheng bli så stor at vi venter at det kan løsne store naturlig utløste skred i den ferske fokksnøen.

Lokale forskjeller

Flere steder i lavlandet og i lavere fjellområder er det lite snø og tilnærmet barmark. I de områdene hvor det regner på barmark eller der hvor det som er av snø allerede har vært gjennom et mildvær eller tre vil skredfaren være lavere.

Vi venter naturlig utløste skred

Når vi går ut med varsel om STOR snøskredfare betyr det at vi venter at naturlig utløste skred kan bli store og skredutsatte veier og bebyggelse vil være utsatt. For friluftsliv gjelder det generelle rådet å holde seg unna skredterreng og utløpsområder. Med slikt vær det er meldt nå vil det i tillegg være lite trivelig å ferdes i fjellet og det kan være utfordrende å navigere seg rundt og utfordrende å vite hvor du er i forhold til skredterreng og utløpsområder.