Status for grunnvannsforhold i Norge – per 15. februar 2021

Publisert: 15.02.2021

Det er fortsatt lav til svært lav grunnvannstand langs kysten, nå fra Lindesnes til Troms. Dette skyldes den uvanlig tørre og kalde værtypen vi har hatt så langt i vinter. Det ventes imidlertid et værskifte med mildere vær denne uken som vil bidra til å bedre grunnvannsforholdene noe.

Til venstre: Beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand den 15. februar 2021. Til høyre: Prognosert grunnvannstand for 22. februar, per 15.februar. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Kilde: senorge.no

Lav grunnvannstand langs kysten fra Lindesnes til Troms

Per 15. februar 2021 er det lav til svært lav grunnvannstand langs kysten fra Lindesnes til Troms. Også langs kysten øst for Oslofjorden viser våre målinger at grunnvannstanden nå er lav. I ytre deler av Vestland, Trøndelag og Nordland er grunnvannstanden stedvis svært lav. Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. I indre strøk og i fjellet øst i Sør-Norge, samt i store deler av Finnmark, er fortsatt grunnvannstanden normal til høy for årstiden.

Et værskifte med mildvær vil bedre situasjonen noe

Det ventes et værskifte med mildvær denne uken. Med nåværende værprognoser ventes det at grunnvannstanden gradvis vil stige noe den nærmeste uken, spesielt i Sør-Norge. Det må imidlertid betydelig mengder regn og snøsmeltning til for å bedre på grunnvannsituasjonen i de utsatte områdene. Utsatte steder vil fortsatt oppleve lav grunnvannstand for årstiden en stund til. NVE oppfordrer derfor fortsatt vannverkseiere og brønneiere å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsynings­beredskapen utover vinteren.

Vintertørken skyldes svært tørt og kaldt vær

Årsaken til utviklingen av denne vintertørken er svært lite nedbør i desember og januar. Det var mange steder fra Nord-Vestlandet til Troms under 25% av normal nedbør i desember 2020, og i januar 2021. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) var månedsnedbøren for januar 55 % av normalen (1991-2020) for hele landet, og måneden ble også den kaldeste og tørreste januar siden 2010. Relativt tørrest var det i Nord-Norge, der en rekke målestasjoner hadde under 10 % av den normale nedbøren for januar. Dette førte til at det i begynnelsen av februar var generelt mindre snø en vanlig i store deler av Trøndelag og Nordland.

Denne situasjonen har endret seg noe i løpet av de siste to uker. Så langt i februar har det kommet noe nedbør som snø, spesielt fra Trøndelag og nordover. Det er her mellom 10 til 50 % snø av normalen. Lite nedbør i kombinasjon med en svært kald værtype har mange steder ført til vintertørke, dyp barfrost og bunnfrosne bekker.

Les mer her om vintertørke, isproblemer i vassdrag og NVEs rolle.