Status for grunnvannsforhold i Norge – per 5. mars 2021

Publisert: 05.03.2021

Grunnvannstanden er mange steder nå tilbake til normalen og stedvis noe høy for årstiden. Et værskifte med plussgrader, snøsmelting og regn i midten av februar førte til økt grunnvannstand i store deler av landet.

Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 15. februar og 5.mars 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Kilde: senorge.no

Fra lav til mer normal grunnvannstand langs kysten i løpet av siste halvdel av februar

Per 5. mars 2021 er det stort sett normal til noe høy grunnvannstand der det i midten av februar var lav til svært lav grunnvannstand, spesielt langs kysten fra Lindesnes til Troms. Enkelte av våre målinger indikerer at grunnvannstanden stedvis fortsatt er lav for årstiden, men trenden viser stigende grunnvannstand også her. Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. I indre strøk og i fjellet øst i Sør-Norge, samt i enkelte deler av Finnmark, har grunnvannstanden økt til høy og stedvis svært høy grunnvannstand for årstiden.

Et værskifte med mildvær bedret situasjonen

Inngangen på februar var fortsatt preget av generelt kaldt og tørt vær over hele landet. Et værskifte med plussgrader, snøsmelting og regn fra midten av februar førte imidlertid til økt grunnvannstand i store deler av landet. I starten på mars er værforholdene igjen mer vinterlige og normale for årstiden, slik at det er forventet noe reduksjon i grunnvannstand i ukene fremover.

Vintertørken i januar til mars skyldtes svært tørt og kaldt vær

Årsaken til utviklingen av vintertørken i årets første måneder skyldtes svært lite nedbør i desember til mars. Det var mange steder fra Nord-Vestlandet til Troms under 25% av normal nedbør i desember 2020, og i januar 2021. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) var månedsnedbøren for januar 55 % av normalen (1991-2020) for hele landet, og måneden ble også den kaldeste og tørreste januar siden 2010. Relativt tørrest var det i Nord-Norge, der en rekke målestasjoner hadde under 10 % av den normale nedbøren for januar. Dette førte til at det i begynnelsen av februar var generelt mindre snø en vanlig i store deler av Trøndelag og Nordland. I februar var månedsnedbøren 80 % av normalen ifølge METs månedsrapport, og relativt tørrest var det i Innlandet og Trøndelag der flere stasjoner hadde under 25 % av den normale nedbøren. Til forskjell ble det i Troms og Finnmark målt fra 150 til opp mot 200 % av normalen på et par målestasjoner.