Skavler som naturfare

Publisert:

Skavlbrudd fører i gjennomsnitt til en dødsulykke hver vinter. Nå har forskere studert skavler for å forstå hvordan de er bygget opp og hvorfor de ramler ned. 

Skavlbrudd fører i gjennomsnitt til en fatal ulykke hvert år. Foto: torehumstad/regobs.

 

Skavlbrudd har ført til fatale ulykker de siste årene. Markus Eckerstorfer, som nå jobber for NORCE, har studert skavler i sin tid på Universitetssenteret på Svalbard (Unis). Sammen med kollegaer fra Unis, Statens vegvesen og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) forklarer han mekanikken bak skavlbrudd til Utemagasinet. Du kan lese hele artikkelen her: https://www.utemagasinet.no/fjellski/skavler-som-naturfare

Skavler bygger seg opp når vinden står på fra en og samme retning og mange steder i landet har skavlene vokst seg store i løpet av vinteren. Forskerne bak artikkelen har primært sett på skavlene rundt Longyearbyen, men det de fant er overførbart til skavlbrudd andre steder i landet. Mange steder er det også sånn at skavlbrudd kan føre til snøskred i snøen under skavlen, en såkalt «step-down-effekt».

I snøskredvarslene på varsom.no er ikke skavlbrudd et eget skredproblem, men skavler går under terrengfeller, altså terrengformasjoner som du bør unngå på tur. Du kan lese mer om terrengfeller og skavlbrudd her.