Stor og betydelig snøskredfare i Trøndelag og Nord-Norge

Publisert:

Mye nedbør på et allerede ustabilt snødekke gjør at vi venter flere naturlig utløste skred i flere regioner fra nord i Trøndelag til Troms og Finnmark de neste dagene. Vi venter STOR snøskredfare i mange regioner. Hold deg unna alt skredterreng. 

Naturlig utløst skred på Bjørnskartindan utenfor Tromsø, 10. febr. 2021. Foto: Martin_S@obskorps

Mye nedbør gir økt skredfare

Fra nord i Trøndelag til Nord-Troms ventes utfordrende snøskredforhold, med betydelig og STOR snøskredfare i dagene fremover. 

 - Mye nedbør på et allerede ustabilt snødekke gjør at vi venter flere naturlig utløste skred i hele regionen. Snøskredfaren er økende, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Emma Julseth Barfod.

Naturlig utløste skred ventes

En kald og tørr start på vinteren har ført til at det har dannet seg vedvarende svake lag i snødekket. Tester og observasjoner de siste dagene har vist at det er svært lett å løse ut skred på disse lagene. Vind og økende nedbør vil øke belastningen på disse lagene og skred vil kunne løsne av seg selv.

 - Per nå virker varslingsregionene Nord-Troms, Lyngen, Indre Troms, Svartisen og Helgeland å få mest vær og derfor er mest utsatt, men vi venter også naturlig utløste skred ellers i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag, sider vaktlederen.

Hold deg unna skredterreng

Selv om snøen er svært etterlengtet for skifolket i Nord-Norge  og mange skikjørere nok føler at de har mye skikjøring til gode etter en snøfattig start på vinteren, har snøskredvarslingen en klar oppfordring til skifolket.

 - Hold deg unna skredterreng og utløpsområder! Vedvarende svakt lag i snødekket gjør forholdene svært ustabile og skred kan bli store, advarer Barfod.

Oppdaterte snøskredvarsler finner du på Varsom.no hver dag kl 16.