Stor snøskredfare på Finnmarkskysten

Publisert:

Lokalt mye snø og kraftig vind fører til stor snøskredfare på Finnmarkskysten.

Når det varsles STOR snøskredfare kan infrastruktur og bebyggelse være utsatt. Illustrasjon fra varsom.no

 

Lokalt mye snø har ført til lokal stor skredfare i blant annet Honningsvåg.

Når vinden øker på, venter vi at snøskredfaren øker til STOR skredfare i flere deler av varslingsregionen Finnmarkskysten. Med kraftig vind fra nordøst og øst vil det legge seg opp mye snø i vest- og sørvestvendt terreng, og vi venter at det kan løsne større, naturlig utløste skred i den ferske fokksnøen.

Skredutsatte veier og bebyggelse kan være utsatt. Lurer du på om veien du skal kjøre er stengt på grunn av skred og skredfare, se https://www.vegvesen.no/trafikkbeta eller ring tlf 175.  Om du tenker deg ut på ski- eller scootertur bør du holde deg unna terreng som er brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.   

Områder der det har kommet mest snø de siste dagene, som nord i regionen, er spesielt utsatt.