God planlegging er viktig

Publisert:

15.mars ble ei turgruppe på seks tyske skiturister tatt av skred ved fjellet Gråskallen ca. 7 km nordvest for Haugastøl. Fem ble gravd frem av de andre i turfølget, men den sjette ble funnet av lavinehund etter fire timer. Alle overlevde.

Gråskallen ved Haugastøl. Kart: NVE Atlas

 

NGI har utarbeidet rapport etter ulykken. Denne kan leses her.

Det er flere læringspunkter å hente ut fra denne ulykken. For det første viser det at det er mulig å overleve lenge etter at man er begravd i snøskred. Dette forutsetter at man kan bevege lunger og brystkasse, at det er luft tilgjengelig i snømassene og at man får kvittet seg med CO2.  Så man skal aldri gi opp håpet om å finne folk i live i snøskred.

Hendelsen viser også at det er viktig å ta med alle faktorer når man planlegger turopplegg og rutevalg, samt har gode ferdselsrutiner. Selv om man skal på tur med fjellski, og i utgangspunktet ikke skal gå i skredterreng, vil man under gitte forhold kunne fjernutløse skred fra områder som er under 30 grader bratt. Dette gjelder de ganger det er tilstede vedvarende svake lag nede i snødekket som man kan påvirke selv på flat mark. Derfor er det viktig å legge inn en god sikkerhetsmargin i rutevalget for å sikre at man holder tilstrekkelig avstand til potensielle utløpsområder for snøskred

Snøskredvarslingen anbefaler at du holder deg oppdatert om hvilke skredproblem som er tilstede i de områder du planlegger tur i, og legger opp rutevalg og ferdselsrutiner etter det.

Det er også viktig å vurdere nødvendigheten for å ha med seg alle de tre essensielle deler av kameratredningsutstyret; sender/mottaker, søkestang og spade ved turer i klassisk norsk høyfjellsterreng. Hendelsen viser at selv om planen ikke var å bevege seg i skredterreng kan man komme inn i terreng der man kan fjernløse skred og bli tatt. Bruk av sender/mottaker kan bidra til at man blir funnet raskere.

Hendelsen viser også viktigheten av å ha en godt utbygd redningstjeneste i Norge.

Planlegging er en viktig del av alle turer. Bruk tid på dette, tenk gjennom alle mulige scenarier som kan oppstår, velg utstyr etter dette, og planlegg rutevalg som gir gode sikkerhetsmarginer under de aktuelle snø- og skredforhold der du ferdes.

Det er også viktig å vurdere om den planlagte turen er tilrådelig å gjennomføre under de aktuelle værforhold. Vind, snø og tåke kan gi dårlig sikt, som gjør det vanskeligere for deg å se om du holder god nok avstand til skredterreng.

Bruk varsom.no!! Hold deg oppdatert på gjeldende værvarsel for fjellet og skredvarsler på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/