Rapport - Snøskredulykke Flenjaeggi, Aurland

Publisert:

Søndag 24.april omkom en mann i snøskred. Han ble tatt av et flakskred øverst i en renneformasjon og ført med snømassene ned renna

Ulykken skjedde i en nordvendt renne i Undredalen rett syd for den østlige inngangen til Gudvangatunnelen. Renna kommer ned fra Støkken 1370 moh. som ligger på en fjellrygg som heter Fjenjaeggi. 

Les hele rapporten her. (PDF)

Oversiktsbilde over hele skredbanen. Rød ring indikerer løsneområdet. Rød x funnsted og gul bue markerer skredtunga. Foto: Norsk Luftambulanse AS