Snøskred - dødsulykke - Fridtjofbreen-Marcussenfjellet, Spitsbergen, Svalbard 20.februar 2020

Publisert:

20.februar omkom to snøskuterførere da de ble tatt av skred ved Fridtjofbreen-Marcussenfjellet på Svalbard.

Bildet viser skredlokaliteten. Foto: fra regobs.no

Rapporten kan leses her.

Den er skrevet av en gruppe med deltagere fra Arctic Safety Centre – UNIS, Longyearbyen Røde Kors Skredgruppe og lokale observatører i snøskredvarslingen - varsom.no.