Regobs på 1-2-3

For å komme i gang med Regobs til snø (snøskred), is, flom (vann) og jordskred (jord) observasjoner kan du se veiledere, samt hjelpetekster i app og web.

 

Under finner du oppskrift for førstegangs bruk.

 Bli klar!

 • Last ned Varsom-Regobs app’en på App Store eller Google Play.
 • Opprett en bruker (se hvordan).
 • Prøv app’en.
 • Lær deg å bytte mellom tema snø, jord, vann og is.
 • Se observasjoner og kart (bratthet, flomsoner, svekket is og topografi).
 • Legg inn jord-observasjon av faretegn eller vann-observasjon av skader som en test (velg ingen eller nei og ta et bilde).

Vær aktiv!

 • Ser du snøskred, flom eller jordskred?
 • Legg inn skred, vannstand, skader eller faretegn og ta bilde av situasjonen.
 • Send inn!

Forstå situasjonen

 • Se observasjoner på app eller nett.
 • Del med dem som trenger informasjonen.
 • Ta en titt på Regobs for å se andres observasjoner. Vi fikk inn over 70 000 i 2017.
 • Alle disse er med på å gjøre varslene på Varsom enda bedre!

 

Vi trenger observasjoner og bilder av flomstore elver og innsjøer, vann som er på avveie, jordskred og skader. Bilder av elver som renner forbi hus, bygninger, broer, veier og jernbane. Innsjøer som går over sine bredder. Ferske skred og utglidninger. Vannstand - enten i forhold til et merke du eller noen andre har laget eller et fast målemerke.

Vi trenger observasjoner og bilder av snøen og faretegn, som for eksempel ferske skred.

Vi har laget noen veiledere med forskjellige tema for forskjellige målgrupper. De gjør vi etterhvert tilgjengelige her.
Veileder om skredregistrering for redningsmannskap (2019) (PDF)
Veileder om skredregistrering for redningsmannskap (2019) (PPTX)
Veileder om registering av skredaktivitet og skredhendinger i regObs, samt søk i regObs (PDF)
Veileder i bruk av regObs laget for Luftambulansen (PDF)
Hvordan registrere jordskred i regObs? (PDF)

Alle presentasjonene legges ut med en NLOD-lisens. Det vil si at du kan bruke de som du vil, så lenge du krediterer Snøskredvarslingen i Norge. Les med om NLOD.

Filmer om bruk av regObs

Brukerveiledninger

Det er tre mulige verktøy å bruke. Ute i felt anbefaler vi app'en, mens de to websidene er bedre når du har tilgang til en PC. Du må opprette Regobs bruker først.