Snøskredvarsel for region Finnmarkskysten søndag 01.05.2022

Faregrad 3 - Betydelig snøskredfare

Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Våte løssnøskred kan løses ut i solvendte brattheng. Vær forsiktig i områder under skavler.

Skredfarevurdering

Mindre vind og nysnø gir mindre pålagring på snødekket. Fortsatt vil ferske fokksnøflak være det dominerende skredproblemet og skredfaren vil være størst i de områdene som har fått mest innblåst nysnø de siste dagene. Med skiftende vindretning vil skredproblemet finnes i flere fjellsider. Relativt gunstige temperaturer vil nok bidra til at fokksnøen raskt stabiliserer seg mange steder, særlig i lavereliggende områder. Høyere til fjells tar stabiliseringen lenger tid, slik at her kan det være lettere å løse ut skred. Der sola får tak, kan det gå naturlige løssnøskred. Vær oppmerksom på at lokalt kan det finnes vedvarende svakt lag med kantkorn mellom nytt og gammelt snødekke. Dette vil gjøre at stabiliseringen går saktere, skredene kan bli større og fjernutløsning kan være mulig. Vær derfor fortsatt konservativ i veivalg.

Skredproblem

Fokksnø (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3).

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Det har kommet en del nysnø siste tiden. Nysnømengdene varierer, men noen steder har det kommet 20-30 cm. Flere steder har det dannet seg fokksnøflak i fjellet. Hardheten på fokksnøen varierer fra myke til harde flak ettersom hvor vindutsatt det har vært. Relativt gunstige temperaturer har gjort at fokksnøen raskt har stabilisert seg mange steder, særlig i lavereliggende områder. Høyere til fjells tar stabiliseringen lenger tid, slik at her kan det være lettere å løse ut skred.

Det er en del fuktighet i det gamle snødekket, og stedvis har det dannet seg et skarelag mellom ny og gammel snø. Høye temperaturgradienter i overgangen mellom gammel, fuktig snø og nyere tørr snø gjør at det lokalt kan ha dannet seg svakt lag med kantkorn, men dette er foreløpig ikke direkte bekreftet med observasjoner. I indre deler av regionen har det tidligere vært vedvarende svake lag dypere i snødekket, men disse har i stor grad blitt smelteomvandlet den siste tiden.

Fjellvær, 30.04.2022

4-8 mm nedbør i døgnet. Nedbør som snø. Frisk bris fra nordvest. -10 °C til -6 °C på 700 moh. Delvis skyet. Bygevær vil gi lokale variasjoner i nedbørmengde og vindstyrke.

Fjellvær, 01.05.2022

1-3 mm nedbør i døgnet. Nedbør som snø. Bris fra nordvest, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden. -9 °C til -4 °C på 700 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS