Snøskredvarsel for region Finnmarkskysten mandag 02.05.2022

Faregrad 3 - Betydelig snøskredfare

Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Skredfarevurdering

Vindøkning og nysnø gir ferske fokksnøflak i lesider vendt mot S til V. Hardheten og utbredelsen på flakene vil variere med hvor vindutsatt terregnet er. Der sola får tak, kan det gå naturlige løssnøskred. Vær oppmerksom på at lokalt kan det finnes vedvarende svakt lag med kantkorn mellom nytt og gammelt snødekke. Dette kan gjøre at stabiliseringen går saktere, skredene kan bli større og fjernutløsning kan være mulig. Gode vurderinger og trygge veivalg er viktig!

Skredproblem

Fokksnø (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3).

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Det har kommet en del nysnø siste tiden. Nysnømengdene varierer, men noen steder har det kommet 20-40 cm. Flere steder har det dannet seg fokksnøflak i fjellet. Hardheten og utbredelsen på fokksnøen varierer fra myke til harde flak ettersom hvor vindutsatt det er. Relativt gunstige temperaturer har gjort at fokksnøen raskt har stabilisert seg mange steder, særlig i lavereliggende områder. Høyere i terrenget tar stabiliseringen lenger tid, slik at her kan det være lettere å løse ut skred.

Det er fuktighet i det gamle snødekket og stedvis har det dannet seg et skarelag mellom ny og gammel snø. Høye temperaturgradienter i overgangen mellom gammel, fuktig snø og nyere tørr snø gjør at det lokalt kan ha dannet seg svakt lag med kantkorn, men dette er foreløpig ikke direkte bekreftet med observasjoner.

Fjellvær, 01.05.2022

1-3 mm nedbør i døgnet. Nedbør som snø. Bris fra nordvest, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden. -9 °C til -4 °C på 700 moh. Delvis skyet.

Fjellvær, 02.05.2022

8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område. Nedbør som snø. Liten kuling fra øst, endring til stiv kuling fra nordøst om ettermiddagen. -9 °C til -4 °C på 700 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS