Snøskredvarsel for region Jotunheimen onsdag 12.05.2021

Faregrad 3 - Betydelig snøskredfare

Publisert:

Varme opprettholder faren for naturlig utløste skred. Dype vedvarende svake lag kan bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Skredfarevurdering

Fortsatt høye temperaturer og noe nedbør vil opprettholde faren for naturlig utløste skred etter hvert som varmen påvirker dypere i snødekket. Rundt de høyeste toppene kan det finnes fokksnøflak, som stedvis ligger over kantkorn og rim. Vedvarende svake lag fra tidligere i vinter kan igjen aktiveres og gi større våte flakskred. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor ustabile disse gamle lagene er, men sannsynligvis vil problemet være størst i heng i nordlig sektor, som er lite påvirket av sol og varme tidligere. Våte løssnøskred vil være mest aktuelt der nedbør har kommet som snø siste dager og skyggesider i høyfjellet hvor snøen ikke har vært utsatt for mye sol og varme tidligere. Disse vil være lett for skiløper å løse ut og kan også løsne naturlig i bratt terreng. Faren for glideskred og skavelbrudd er tilstede og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.

Skredproblem

Våt snø (flakskred)

i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3). Fjernutløsing er mulig.

Våt snø (løssnøskred)

i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Stigende temperatur siden mandag preger snøoverflaten. Snøoverflaten er nå fuktig, våt og råtten under ca 1200 moh og i sydsider mot kvelden. I høyfjellet kan det fortsatt finnes tørrere snø i nordlig sektor på de høyeste toppene. Tidligere vind fra SØ har gitt fokksnnøflak som stedvis har lagt seg over et svakt lag av rim og kantkorn. Også her vil varmen påvirke etter hvert. Vær oppmerksom på at snødekket i høyfjellet fortsatt er vinterlig og lagdelt.

Det er lag av kantkorn og rim høyt i snødekket som fortsatt er av størst bekymring. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket, og eldre lag av begerkrystaller ved bakken. Varme og regn ventes å gjøre disse lagene mer aktive igjen.

Det er observert drønn flere steder i regionen. Senest tirsdag på Tyin, rundt 1300 moh. Dette tyder på at vedvarende svake lag fortsatt er aktive i høyfjellet.

Fjellvær, 11.05.2021

Ingen nedbør av betydning. Liten kuling fra sør, endring til bris fra sør om ettermiddagen. -3 °C til 3 °C på 1800 moh. Delvis skyet.

Fjellvær, 12.05.2021

4-6 mm nedbør i døgnet. Stille/svak vind fra nord. -7 °C til 3 °C på 1800 moh. Skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS