Snøskredvarsel for region Jotunheimen fredag 14.05.2021

Faregrad 3 - Betydelig snøskredfare

Publisert:

Varmen svekker snødekket. Dype vedvarende svake lag kan igjen bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Skredfarevurdering

Høye temperaturer og mangel på nattefrost gjør at varmen trenger dypere i snødekket. Der det kommer regn, vil det bidra til oppvarmingen. Vedvarende svake lag fra tidligere i vinter kan igjen aktiveres og gi større våte flakskred. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor ustabile disse gamle lagene er, men sannsynligvis vil problemet være størst i heng mot nord, som er lite påvirket av sol og varme tidligere. Våte løssnøskred vil være mest aktuelt der nedbør har kommet som snø siste tiden og sol eller varme gjør overflaten løs og våt. Disse vil være lett for skiløper å løse ut og kan også løsne naturlig i bratt terreng. Faren for glideskred og skavelbrudd er tilstede og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til. Skredfaren vil variere i løpet av dagen og er størst når overflaten blir våt og myk. Der snødekket ikke utsettes for varme, vil snødekket være hardt og bærende. Dette gjøre at muligheten for store våte skred vil være mindre og skredfaren derfor lavere.

Skredproblem

Vedvarende svakt lag (flakskred)

i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3). Fjernutløsing er mulig.

Våt snø (løssnøskred)

i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Snøoverflata er påvirket av varme og stedvis regn høyt til fjells de siste dagene. I skyggesider under ca 1300 moh ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt fuktige. I solvendt terreng og lavere høyder vil snøen være våtere og mer smelteomvandlet. Vær oppmerksom på at snødekket i høyfjellet fortsatt er vinterlig og lagdelt.

Rim og kantkorn som føyket ned forrige uke ventes nå å være påvirket av varme og er mindre aktivt. Dypere i snødekket og i skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag og begerkrystaller ved bakken. Disse kan gradvis bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.

Onsdag og torsdag er det i Hurrungane og på Sognefjellet blitt observert mange middels våte løssnøskred samt et middels stort vått flakskred over 1700 moh.

Det er observert drønn flere steder i regionen siste dagene. Senest torsdag ved Krossbu i vestlig fjellside, rundt 1300 moh. Dette tyder på at vedvarende svake lag fortsatt er aktive i høyfjellet. Torsdag ble det meldt om skavlbrudd i østvendt fjellside i Leirdalen.

Fjellvær, 13.05.2021

Oppholdsvær. Stille/svak vind fra nordøst. -4 °C til 4 °C på 1800 moh. Delvis skyet.

Fjellvær, 14.05.2021

1 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område. Bris fra øst. -1 °C til 5 °C på 1800 moh. Delvis skyet. Mest nedbør i sørøst.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS