Snøskredvarsel for region Jotunheimen fredag 29.04.2022

Faregrad 1 - Liten snøskredfare

Publisert:
Vær varsom i bratte heng med myk og våt snø. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket i nordlig sektor i høyden. Hold avstand til skavler.

Skredfarevurdering

Skredsituasjonen i regionen sett under ett er i hovedsak stabil. Nord og vest i regionen kan det finnes mindre områder med ustabile nysnøflak etter noe nedbør på torsdag. Skredfaren er i første rekke knyttet til bratte heng der sola eventuelt tar. Der vil det være lett å løse ut mindre våte løssnøskred.
I enkelte heng høyt til fjells, spesielt i nordlig sektor, kan det være mulig å løse ut skred på et vedvarende svakt lag av kantkorn ved stor tilleggsbelastning. Faren for glideskred er liten, men unngå ferdsel under synlige glidesprekker.
Hold god avstand til skavler. De svekkes av sol og varme.

Skredproblem

Våt snø (løssnøskred)

Du kan lett løse ut skred i noen få bratte heng. Skredene blir stort sett små, men kan rive deg med (str 1). Kan være farlig nær terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Snødekket er variert og består av smelteomvandlet snø der sola tar, mens nord- og østvendt terreng fremdeles har et vinterlig snødekke. Snøoverflaten er generelt preget av smelteformer. I noen nordvendte sider, høyt til fjells er det fortsatt tørr snø, enkelte steder med overflatekantkorn og rim. Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget med mest snø i østvendte leområder. Det er økende mengde snø vestover i regionen.

Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i forbindelse med skarelag høyt i snødekket. Den siste perioden har det ikke vært observert faretegn som kan knyttes til dette.

Det finnes lag av kantkorn lenger ned i snødekket og ved bakken som er dekket av hard og bærende snø. Lagene vurderes som for vanskelige å påvirke til at det er et skredproblem.

I solvendte heng er det observert naturlig utløste våte skred.

27.04 ble det observert rimkrystaller på hardt underlag i nordvendt terreng ved Smørstabbtindane.

Fjellvær, 28.04.2022

1-3 mm nedbør i døgnet. Nedbør som regn opp til 800 moh om ettermiddagen. Liten kuling fra nordvest, endring til bris fra nordvest om ettermiddagen. -12 °C til -2 °C på 1800 moh. Delvis skyet.

Fjellvær, 29.04.2022

Oppholdsvær. Bris fra nordvest. -14 °C til -2 °C på 1800 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS