Snøskredvarsel for region Lyngen søndag 28.03.2021

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir økt risiko for våte snøskred i bratte solsider. Vær oppmerksom på at det finnes svake lag dypere i snødekket.

Skredfarevurdering

Om sola titter fram, kan man forvente våte skred i bratt solvendt terreng. Solutløste skred ventes å være små, men i lune formasjoner hvor sola tar godt, kan skred bli større. Fokksnøen som ligger i nord- og østvendte heng fra tidligere i uka er å anse som relativt stabile, men husk på at stabiliseringen går litt saktere rundt de høyeste toppene, så ha det med i betraktning ved turplanlegging. I høyden er vedvarende svakt lag med kantkorn fortsatt tilstede, men det ligger dypt begravet, de aller fleste steder. Det skal generelt svært mye til for å løse ut skred på det vedvarende svake laget, men om det skjer, så kan skred bli svært store. Fravær av faretegn betyr ikke nødvendigvis at det er trygt. Vær spesielt oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke.

Skredproblem

Våt snø (løssnøskred)

i mange bratte heng. Skredene blir stort sett små, men kan rive deg med (str 1). Kan være farlig nær terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å ødelegge flere hus (str 4). Fjernutløsing er mulig.

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Sørlig retning på vinden fra fredag har fraktet fokksnø til nordvendte heng. Første del av uka var preget av mildvær opptil 600-700 moh med mye vind fra sørvest og noe nedbør. I fjellet har nedbøren kommet som snø og vind har gitt stor snøtransport i høyden. I fjellet antas det at snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet fra tidligere i uka, med løssnø oppå.

I høyden er det observert begynnende kantkorndannelse i overgangen mellom gammel smelteomvandlet snø og snø fra siste ukene. Det er et markant kantkornlag dypere ned i det gamle snødekket som man kan treffe på over 700 moh, men det ligger under store mengder snø og som enkelt skiløper er det generelt svært vanskelig å påvirke.

Fredag gikk det mange solutløste skred i bratte solvendte sider, noen middels store. Det er observert et svært stort skred i sørøstvendt heng på Goalsevarre ved Lyngseidet, trolig naturlig utløst på vedvarende svakt lag av kantkorn. Fredag ble det også observert et stort skred på nordsiden av Rundfjellet, også dette trolig naturlig utløst på kantkorn.

Fjellvær, 27.03.2021

Ingen nedbør av betydning. Frisk bris fra sør. -7 °C til 1 °C på 1100 moh. Skyet. Periodevis liten kuling.

Fjellvær, 28.03.2021

2-3 mm nedbør i døgnet. Frisk bris fra sør, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden. -8 °C til 0 °C på 1100 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS