Snøskredvarsel for region Nord-Troms søndag 09.01.2022

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket.

Skredfarevurdering

Lokalt ustabile forhold. Nysnøflak som er dannet natt til lørdag vil være ustabile og vil kunne påvirkes av skikjørere. Hold avstand til skredterreng der snøen har dannet flak. Det pågår en gradvis stabilisering av nysnøflakene, men kulden gjør at det tar tid.

Eldre fokksnøflak i sørvendte heng som ble dannet tidligere i uka, antas nå å være relativt stabile, men vær likevel oppmerksom rundt skoggrensa.

Vedvarende svake lag er fortsatt tilstede i snødekket og vil kunne påvirkes der det har vært nylig pålagring med myk snø. Det er trolig rundt skoggrensa dette laget vil være lettest å påvirke.

Skredproblem

Nysnø (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3). Fjernutløsing er mulig.

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Arnøya har fått 20-30 cm nysnø rett før helga, mens resten av regionen har kun fått noen få cm nysnø.

Rundt Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen består den gamle snøoverflaten av harde flak med fokksnø, noe skare og mykere flak i sørvendte heng etter nordlig vind midt i uka. Nå ligger det et lite dryss med nysnø på toppen.

Ute på Arnøya er det trolig flere områder som har mykere fokksnøflak etter snøfallet før helga. Her ligger det også et lite dryss med nysnø etter snøfallet natt til lørdag.

Dypere i snødekke finnes det vedvarende svake lag.
Opp til 500-800 moh er det kantkornlag i sammenheng med skare, som en trolig kan påvirke, i alle fall i nordlige deler av regionen. I hele regionen finnes det også eldre kantkornlag som er nedføyket, men disse har det generelt vært vanskelig å påvirke den siste tida.

Siste døgn fram til lørdag formiddag har det falt 5 cm nysnø på Arnøya og bare noen få centimeter ellers i regionen. Det er registrert en time med
vind opptil liten kuling i styrke på Trolltind på Arnøya natt til lørdag.

Fjellvær, 08.01.2022

4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område. Nedbør som snø. Liten kuling fra sørvest, endring til bris fra vest om formiddagen. -14 °C til -8 °C på 1100 moh. Delvis skyet. Mest snø først på dagen. Usikker nedbørprognose.

Fjellvær, 09.01.2022

Oppholdsvær. Stille/svak vind fra nordøst. -24 °C til -13 °C på 1100 moh. Delvis skyet.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: collection
  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(ExceptionArgument argument)
  at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
  at Umbraco.Varsom.Services.ObservationService.GetObs(DateTime fromDate, DateTime toDate, ICollection`1 intGeoHazards, ICollection`1 intRegions, Int32 numberOfRecords, String langKey) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\ObservationService.cs:line 85
  at Umbraco.Varsom.Services.ObservationService.GetObservations(IEnumerable`1 geoHazards, Nullable`1 fromDate, Nullable`1 toDate, IEnumerable`1 regions, Int32 numberOfRecords, String langKey) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Services\ObservationService.cs:line 53
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.Mappers.MacroModelMapper.MapObservations(PartialViewMacroModel macroModel, IWarning warning) in C:\Agents\Server2019-NetCore3-Npm12\_work\108\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\Mappers\MacroModelMapper.cs:line 409
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Observations_cshtml.Execute() in D:\sites\2022.varsom.no\Views\MacroPartials\Observations.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 80
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in D:\sites\2022.varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\sites\2022.varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS