Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 17.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Desse ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane har det kome nedbør i kombinasjon med vind, og fokksnøflak har lagt seg over vedvarande svake lag. Skred er mogleg å løyse ut, både i den ferske fokksnøen og på vedvarande svake lag som er under. Skred på vedvarande svake lag er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande, men det er lite overliggande snø og difor vil potensielle skred bli relativt små. Ved å unngå fokksnø unngår du skredproblem. Fjernutløysing av skred er mogleg.
Det er generelt lite snø i regionen, sjølv om det har snødd litt dei siste dagane. Fokksnø kan ha samla seg i isolerte leområder, elles er det avblåst til bakken eller skare.
Under skare har det danna seg kantkornlag. Dette fører til skredproblem der du har overliggande snø, men det er på få stadar.
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til søndag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.01.2021 kl. 13:15

270 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Vindtegn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Vindtegn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Brudd i kantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Brudd i fokksnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra 200 mog mot øst

Skredfarevurdering

2 Moderat Lave temperaturer siste tiden har ført til kantkorndannelse under skarelag høyt i snødekket. Siste dagene har det kommet påfyll med fokksnø fra nordvest som har lagt seg i sørlige leformasjoner. I disse områdene er skred lett å løse ut i noen heng (sørlige himmelretninger i områder som har samlet fokksnø). Skred kan bli opp til middels størrelse. Snøen er fortsatt ujevnt fordelt i terrenget og skredfaren er størst i områder over 200 moh og i sørlige himmelretninger. Fortsatt nedbør og vind på mandag vil gjøre at skredfaren holder seg på nivå 2. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer Gikk over fra sludd til snø ved ca 200 moh. Lett snøfokk i denne høyden. Etter kuldeperiode med temperaturer ned mot -20 er det gått over til mildvær og nedbør. Sist døgn har det vært bygevær i form av sludd og snø og vind fra nord-vest.

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett snøfokk når man kommer over 200 meter hvor snøen er mer ubunden. Litt tørr nysnø over 200 meter. Under 200 meter er snøoverflaten fuktig og det vil danne seg skarelag her når temp synker. Under 200 moh har antakeligvis mildværet også nøytralisert kantkornlag som er observert tidligere. Snøen er fortsatt veldig ujevnt fordelt i terrenget og det er generelt lite snø. Det er avblåst ned til bakken på topper. Det er kun leformasjoner som har samlet snømengder av betydning. Pga sterk vind og nedbør de siste dagene er det fersk tørr fokksnø over 200 meter i sørlige himmelretninger, bak rygger og i forsenkninger. Snøoverflaten er for det meste bunden.

Notater

Tester

LBT@30cmQ2 Bryter lett i fokksnøen

LBT@50cmQ2 Bryter lett i kantkornlag under skare

Faretegn

Ingen faretegn observert Gikk tur i skumringen, så jeg hadde begrenset sikt på turen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 600 moh og 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 600 moh og 200 moh

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Gikk i skumringen med begrenset sikt

Snøprofil

12 cm 4F RG/DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 4 cm I MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm/2 mm D-M, 1 cm I MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm D-M, 20 cm I MF -0,5 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil tatt i en leformasjon som har samlet særlig mye fokksnø de siste dagene. Fikk ikke tatt ECT

ObsID: 249653

Finnmarkskysten / Nordkapp / Finnmarkskysten

Snø

14.01.2021 kl. 18:54

290 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Nsala@NVE

Skredfarevurdering

Det er meldt mildvær fra fredag, men det er usikkert om det påvirker kantkornlaget fra 3-400m og oppover

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr 20cm fokksnø i forsenkninger og bak rygger. 5cm på plasser hvor det er flatt. Ellers avblåst ned til bakken, spesielt i sydlig eksposisjon. Det observeres ett tydelig kantkornlag under skare, generelt i fjellet over 300moh. Krystallene har fasetter, men klarte ikke å observere stepp eller 120 grader. Laget var heller ikke så luftig, men svært sprøtt

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 249195

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org