Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 11.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Kraftig vind fra sør gir økt skredfare i leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag ventes kraftigere vind fra sør enn foregående dager, som gjør at det vil legge seg opp fersk fokksnø i leområder. Det er enkelt å løse ut skred for en enkelt skiløper eller skuter i den ferske fokksnøen. Der hvor mildværet i slutten av februar ikke gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø bærende, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Skred på grunn av påvirkning fra skiløper eller skuter kan likevel ikke utelukkes helt. Utbredelsen av det vedvarende svake laget vil variere fra ytre til indre strøk av regionen. Trolig finnes det i lavere høyder i indre deler av regionen.
Den siste uka har det vært snøbyger med vind fra omkring nordvest. I helga har det kommet ca. 10 - 25 cm nysnø. Mandag dreide vinden og kommer nå fra sørlig retning, dette kan flytte på snøen der vinder tar seg opp.
I slutten av februar var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller mange steder. Disse lagene kan fortsatt finnes over ca. 200 moh., enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
Onsdag kl. 11 blåser det 10 m/s på Lakselv Lufthavn, og det er ikke observert noe snøfokk.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-20 °C til -13 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sør om formiddagen.
-19 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.03.2021 kl. 22:50

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). - 9 å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder kaldt å ingen nedbør..

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kamøyvær (0moh) kl 22:51 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 260674

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

11.03.2021 kl. 18:37

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø gir betydelig fare for flakskred. Glassert lag under fokksnøen gjør topplaget ustabilt. FV888 Storura - Bekkarfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden vil vedvare neste 12 timer. Mindre transportsnø gjør at skredløpene lades mindre utover natta. .

Vær

Ikke nedbør -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:37 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 260634

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

11.03.2021 kl. 15:37

9 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot vest

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260604

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264557

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264559

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269384

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:46

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:46 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264560

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:46

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:46 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269385

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:41

13 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:41 (+01:00) Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269386

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

11.03.2021 kl. 08:17

27 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk. Sett mot sørøst.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260484

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.03.2021 kl. 22:16

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værh.

Vær

Ikke nedbør -9 °C E69 kåfjord (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 260433

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

10.03.2021 kl. 10:36

10 moh

Johan@obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Har studert vest og nordvest-vendte fjelltopper øst for Lakselv med kikkert og kan ikke observere snøfokk. Per nå blåser det 9-10 m/s på Lakselv lufthavn.

ObsID: 260336

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.03.2021 kl. 23:52

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør -8 °C 889 (0moh) kl 23:52 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 260267

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.03.2021 kl. 21:58

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det er kommet en del snø. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -4 °C Nordvågen (0moh) kl 21:58 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 260048

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

08.03.2021 kl. 11:44

233 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kjøllefjord (0moh) kl 11:44 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 259950

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org