Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 13.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terreng som har samlet fersk fokksnø. Høyt til fjells finnes det svake lag dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mesteparten av snøen som var tilgjengelig for transport er nå flyttet inn i leområder, men i heng med fersk fokksnø vil det fortsatt være mulig å løse ut skred for en enkelt skiløper. Kaldt vær gjør at fokksnøen stabiliseres sakte, spesielt i høyden. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag hvis terrenget tillater det. De svake lagene ligger dypt i snødekket. Det gjør at de er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke.
Der vinden ikke kommer til, for eksempel i skogen, så er snøen ubunden eller lett vindpåvirket. I høyden og på mer utsatte steder er snøen vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag.
Det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag eller ved bakken. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Oppholdsvær.
Stiv kuling fra sør, endring til liten kuling fra sør om formiddagen.
-16 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Liten kuling fra sør, endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-15 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.03.2021 kl. 20:46

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C 889 (100moh) kl 20:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder bra vær å lite nedbør.

ObsID: 261023

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

13.03.2021 kl. 18:16

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Kjøllefjord (0moh) kl 18:16

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt rolig vær, snøen virker å ha fått feste.. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig værtype, lite nedbør i vente.

ObsID: 261006

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

13.03.2021 kl. 14:00

130 moh

Nsala@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Lite snø generelt i terrenget
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  I lille blokktest var brudd trappeformet og viste ikke tegn til å forplante seg
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D

Vær

Ikke nedbør -4 °C 10 m/s fra S ↑ 20% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Veldig lite snø i terrenget. Kun snø i forsenkninger, hvor NØ, Ø og SØ har noen få sammenhengende parti med snø. Hvor mesteparten av snødekket er skare og resten er vindpakket hardt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ Det var ikke nokk snø til å grave ECT, hvor det mest potente skredproblemet var tilstede. Men lille blokktest ga utslag på 6 lette klapp. Brudd var trappeformet og viste ikke tegn til å forplante seg. Skredproblemet vurderes derfor til "Lett å løse ut" men til få og små skred pga lite snø i terrenget

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø og liten bruddforplantningsevne gjør at større skred ikke forventes ute ved kysten Nedføket lag med nysnø, vil antagelig vedvare hvis det ikke kommer mildvær. Men få sammenhengende parti med snø, begrenser uansett problemet Varslet faregrad er for høy Vi er antagelig innenfor faregrad 1, ute ved kysten. Men det kan ikke utelukkes at det finnes fjellsider lengere inn i fjorden, med større annsamlinger av snø

Tester

LBT@10cmQ3

ObsID: 261158

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.03.2021 kl. 14:20

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C E69 Hønsa Honningsvåg (0moh) kl 14:20 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør..

ObsID: 260821

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.03.2021 kl. 22:50

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kamøyvær (0moh) kl 22:51 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). - 9 å ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Melder kaldt å ingen nedbør..

ObsID: 260674

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

11.03.2021 kl. 18:37

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 18:37 Snøfokk siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye fokksnø gir betydelig fare for flakskred. Glassert lag under fokksnøen gjør topplaget ustabilt. FV888 Storura - Bekkarfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden vil vedvare neste 12 timer. Mindre transportsnø gjør at skredløpene lades mindre utover natta. .

ObsID: 260634

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

11.03.2021 kl. 15:37

9 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot vest

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260604

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264557

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264559

Finnmarkskysten / Lille bjørnelv

Snø

11.03.2021 kl. 10:50

24 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 10:50 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269384

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:46

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:46 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 264560

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:46

4 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:46 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269385

Finnmarkskysten / Handelsbukt

Snø

11.03.2021 kl. 08:41

13 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. mar 08:41 Snø på FV98 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 269386

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

11.03.2021 kl. 08:17

27 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Kraftig snøfokk. Sett mot sørøst.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260484

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.03.2021 kl. 22:16

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C E69 kåfjord (0moh) kl 22:17 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værh.

ObsID: 260433

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

10.03.2021 kl. 10:36

10 moh

Johan@obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Har studert vest og nordvest-vendte fjelltopper øst for Lakselv med kikkert og kan ikke observere snøfokk. Per nå blåser det 9-10 m/s på Lakselv lufthavn.

ObsID: 260336

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org