Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 19.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Stigende temperatur fører til midlertidig svekkelse av snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra ny retning fører til at det dannes ferske fokksnøflak i nye leheng. På de stedene som får størst pålagring kan middels store skred løsne naturlig, særlig om kvelden når det forbigående blir mildvær. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred på disse hvis terrenget tillater det. De svake lagene ligger dypt i snødekket. Det gjør at de er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke.
Det er kommet en god del nysnø de siste dagene kombinert med vind fra vest og nord. Mange steder er snøen dermed vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag. Ute ved kysten var det generelt lite snø i terrenget før siste snøfall.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Noe økende vind fra sør sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten storm fra sør om formiddagen.
-15 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen. Høyest nysnøgrense i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.03.2021 kl. 21:14

152 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. mar 21:22 (+01:00) - 18. mar 21:22 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Hønsa - Reinelv, Det gikk en meter in på veien

ObsID: 262986

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.03.2021 kl. 21:14

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). +4 å regn.. Minkende skredfare neste døgn: Skall fryse på utover natta..

Vær

Sludd 4 °C E69 (0moh) kl 21:14 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 262987

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

18.03.2021 kl. 22:31

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å vind å mildvær på tur. Økende skredfare neste døgn: Regn.

Vær

Snø -2 °C E69 (0moh) kl 22:31 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 262814

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

18.03.2021 kl. 12:00

24 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

18. mar 12:00 (+01:00) Snø på EV69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 263102

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

18.03.2021 kl. 00:21

233 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og drivsnø. . FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Drivsnø vil opprettholde faregraden .

Vær

Snø -5 °C Oksevåg (100moh) kl 00:21 8 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 262642

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

17.03.2021 kl. 21:07

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kan ha sammla litt i kløften.. Uforandret skredfare neste døgn: Melder mye vær fremmover .

Vær

Snø -3 °C Nordvågen (0moh) kl 21:08 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 262638

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.03.2021 kl. 08:05

206 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Moderst snøfokk i sørvendt helling

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 262511

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

17.03.2021 kl. 08:03

47 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Snø som har falt i skjermet område med lite vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 262510

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.03.2021 kl. 22:41

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å vind.. Økende skredfare neste døgn: Melder snø og mye vind.

Vær

Snø -4 °C E69 Revva (0moh) kl 22:41 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 262479

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

16.03.2021 kl. 20:03

24 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørvendte skråninger lades jevnt og trutt med nysnø og teansportsnø. . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vedvarende vind neste døgn. Mye fokksnø vil samles på utsatte steder.

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjord (100moh) kl 20:04 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 262471

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org