Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 22.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag morgen vil snøbyger og vestlig vind kunne danne ferske fokksnøflak i enkelte leheng. Været roer seg utover formiddagen og temperautrene øker gradvis. Dette vil stabilisere eksisterende fokksnø og skredfaren avtar noe. Sent på kvelden øker vinden fra sørlig retning, og fokksnøflak kan igjen dannes i høyder over mildværsgrensa. Vedvarende svake lag er mest utbredt i indre strøk hvor det er mulig å løse ut store skred. De svake lagene ligger dypt i snødekket og er vanskelige å påvirke, men vær oppmerksom på at tyngden av mindre skred i fokksnøen kan være nok til at større skred løsner dypere i snødekket.
Det har kommet endel nedbør i regionen de siste dagene, i kombinasjon med vind fra flere retninger. Mange steder er snøen dermed vindpåvirket, eller det er avblåst til eldre skarelag.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Fredag kveld ble det observert et naturlig utløst middels stort skred over E69 øst på Porsangerhalvøya ved ytre Sortvik.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-12 °C til -7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

22.03.2021 kl. 23:20

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -2 litt nedbør. Økende skredfare neste døgn: Regn å mye vind.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Vær

Sludd 0 °C Hele kontraktsområde (0moh) kl 23:20 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer. Værobservasjon fra Hønsa til Nordkapp tunnelen (0 moh) kl 23:24 Snø, -2,0 °C. 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 263443

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

22.03.2021 kl. 21:32

233 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i terreng, vekslende vindrettninger holder snømengden i skredløp moderat. FV98 Ifjordfjellet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kraftig vind og stigende temperatur neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Kjøllefjord (100moh) kl 21:32 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 263436

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

21.03.2021 kl. 22:16

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø fok. Økende skredfare neste døgn: Regn å sterk vind .

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -2 °C E69 Sarnes (0moh) kl 22:16 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 263288

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

21.03.2021 kl. 21:44

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 21:44 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 263282

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

21.03.2021 kl. 13:00

4 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Fint lag med nysnø i sør og sørøst, illustrert i forgrun. Mens bakgrunnen viser østvendt side, som har noe mindre snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Opphoping av vann i snødekket har ført til små skred i NØ & Ø vendte sider siste døgn. Mindre våte skred kan være forvarsel for større aktivitet av våte skred med tanke på kommende tirsdag. Selv om første gangs oppbløting av snødekket er spesielt kritisk Anser det ikke som sannsynlig at problemet er stabilisert, før neste periode med nedbør. Og det ventes at stabiliteten i snødekket på tirsdag, kommer til å svekkes raskt hvis nedbør kommer som regn. Overskyet i natt vil antagelig hindre gjenfrysing, og ustabiliteten i snødekket vil sannsynligvis holde seg gjennom natten Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN17@30cmQ3

ECTN1@9cmQ3

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 10 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm M, 30 cm 4F MF 1 mm V, 35 cm K MF 2 mm M -1,2 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 263292

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

20.03.2021 kl. 23:08

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Det skal ikke være så mye nedbør i morgen. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø 1 °C Nordvågen (0moh) kl 23:08 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 263134

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

20.03.2021 kl. 15:16

211 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt@10
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt@50
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  1 mm. Lbt@50
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornproblematikken er redusert, pga mildvær tidligere i vinter. Det kan virke som om det har begynt noe oppbyggende omvandling over skaren, men dette laget har liten bruddforplantningevne og er lite utviklet. Skrdproblem nå er fokksnø, men jeg fant ikke utpregede svakheter i dette snødekket. Det finnes nok kantkorn i høyereliggende områder, men antar at disse ligger dypt i snødekket og er vanskelig å påvirke. Mener at skredfaren i dette området per nå ligger faregrad 2 pga nedgang i utløsbarhet. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTX God

LBT@50cmQ3 Hard klapping. Kantkorn/islag

LBT@10cmQ1 Lett klapping. Fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Der har vært vindtransport av snø i flere himmelretninger siste 1-2 ukene, så snøen ligger ujevnt fordelt og det er generelt mye snø i leområder. Tror det ligger mest snø i sørlige himmelretninger. Topper er avblåst.

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har ikke utsyn til mye skredterreng fra denne turen

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Mye snøbyger og vind fra sørlig retning siste døgn. Temperaturen har krøpet opp mot 0. Delvis solgløtt som har fuktet opp snøen noe i sørlig retning.

Snøprofil

0,5 cm 4F PP 2 mm M, 10 cm P RG 0 mm D-M, 0,5 cm 4F PP 2 mm D, 33 cm 1F/P RG 1 mm D, 31 cm K/1F MF/FC D -2,2 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 263110

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

20.03.2021 kl. 04:44

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Sludd 0 °C Kjøllefjord (100moh) kl 04:44 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 262993

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.03.2021 kl. 21:14

152 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

19. mar 21:22 (+01:00) - 18. mar 21:22 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Hønsa - Reinelv, Det gikk en meter in på veien

ObsID: 262986

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.03.2021 kl. 21:14

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). +4 å regn.. Minkende skredfare neste døgn: Skall fryse på utover natta..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Vær

Sludd 4 °C E69 (0moh) kl 21:14 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 262987

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org