Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 26.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også fokksnø fra dagene i forveien i østvendt terreng du må være oppmerksom på.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med dreiende vind på fredag, vil snø som til nå har vært relativt løs, kunne begynne å flyttes med vinden inn i lesider som vender nordover. Den aller ferskeste fokksnøen vil være ustabil mens det blåser og fyker. Oppholdsvær vil gjøre at fokksnøflakene fra dagene i forveien vil gradvis stabiliseres, men vær likevel oppmerksom på at stabiliseringen går saktere høyt til fjells, i hovedsak i fjellområdene rundt Lakselv. Gårsdagens fokksnø vil du mest sannsynlig treffe på i østvendt og sørvendt terreng. Generelt er det litt vanskeligere å løse ut disse flakene, men om du treffer i overgangen mellom tynne og tykke flak, så kan du løse ut skred. Om sola titter fram, så kan det resultere i noen mindre våte skred i svært bratt terreng som vender mot sola.
Snøoverflate er preget av store svingninger i temperatur under de siste dagene. Det har vært perioder med mildvær og regn opp til over 500 moh, etterfyllt av snøfall til havivå. Generelt er nysnøen fuktig og kompakt i lavlandet. Ovenfor mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet i slutten av februar.
Natt til torsdag har temperaturen falt og nysnøgrensen har krøpet nedover fjellsidene. Det har falt opp mot 10 cm nysnø i fjellet i de kystnære delene av regionen.
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til torsdag.
Skyet.
Gradvis minkende vind utover kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-15 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

26.03.2021 kl. 13:00

292 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye snøfokk under observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Nordøst vendt side med fokksnø flak på smelte fryse skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Veldig vindpåvirket nordlig vendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Jevnt lag med smelte fryse skare over hele terrenget. Unntaksvis bak rygger og i noen forsenkninger, som har flekkvis ansamlinger av fokksnø. Noen leheng har større ansamlinger, antagelig nokk til str 2 skred. Veldig vindpåvirket i nordlig vendte sider, som et resultat av snøfokk fra 200m å oppover

Vær

Ikke nedbør -1 °C 15 m/s fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Tester

ECTP30@30cmQ1

ECTN24@11cmQ3

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 1F MFcr 1 mm D, 80 cm K RG 0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Smeltefryseskaren var særdeles sprø og luftig. Var overbevist om at det va fasetterte krystaller, men fant ingen klare tegn til fasettering. Tok ikke temperatur, da forskjell har vært minimal de siste dagene og grunnet mye vind under observasjon

Skredfarevurdering

1 Liten Dårlig binding i fokksnøen i N NØ Ø SØ- vendte sider. Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger Det var ett lag med smelte fryse skare, som var særdeles sprøtt og luftig. Fant ingen klare tegn til fasettering, Men det kan utvikle seg til å bli problematisk, hvis det blir kaldere framover. Spesielt hvor kald luft samler seg i daler, eller hvor sol ikke kommer til Varslet faregrad er for høy

ObsID: 264201

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.03.2021 kl. 20:29

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skipsfjord (0moh) kl 18:00 2 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder bedre vær å ingen nedbør.. Minkende skredfare neste døgn: Bra vær.

ObsID: 264175

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

25.03.2021 kl. 19:16

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:16 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har falt, snøen har satt seg og virker stabil i binding mellom lagene. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Rolige vindforhold, fortsatt fallende temperatur.

ObsID: 263989

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.03.2021 kl. 22:08

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Skipsfjord (0moh) kl 22:08 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør..

ObsID: 263834

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

23.03.2021 kl. 19:34

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C 889 (0moh) kl 19:34 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite regn å -1. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør.

ObsID: 263646

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

23.03.2021 kl. 13:26

24 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Kjøllefjord (0moh) kl 13:26 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del snø i enkelte skredløp, temperaturstigning. FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Annen vindrettning siste timene transporterer snøen ut fra skredløp som har vært utsatt siste døgn. Andre skredløp vil fylles utover kvelden og natta.

ObsID: 263576

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org