Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 27.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Temperaturstigning og solinnstråling gir fare for våte løssnøskred i nysnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stiv kuling fra sør som bidrar til fortsatt snøtransport ut i nordvendte heng. Fokksnøflakene som dannes i disse hengene kan løses ut av en skikjører. Temperaturstigningen utover dagen kan kortvarig svekke den ferske fokksnøen. De eldre fokksnøflakene fra første del av uke som er mest fremtrendene i østvendte heng er vanskelig å løse ut. Om sola titter fram, så kan det resultere i noen mindre våte skred i svært bratt terreng som vender mot sola.
Snøoverflate er preget av store svingninger i temperatur under de siste dagene. Det har vært perioder med mildvær og regn opp til over 500 moh, etterfulgt av snøfall til havivå. Generelt er nysnøen fuktig og kompakt i lavlandet. Ovenfor mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Dette er trolig mest utbredt i indre strøk. Under ca. 200 moh. er det gamle snødekket gjennomfuktet etter mildværet.
Natt til torsdag har temperaturen falt og nysnøgrensen har krøpet nedover fjellsidene. Det har falt opp mot 10 cm nysnø i fjellet i de kystnære delene av regionen. Fredag er det sol og pent vær.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-15 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2021 kl. 20:24

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør å nattefrost. Uforandret skredfare neste døgn: Melder fint vær.

Vær

Ikke nedbør 3 °C Hønsa (0moh) kl 20:24 0 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 264346

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

27.03.2021 kl. 15:13

232 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket og tynt snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Utsikt mot sørvendte fjellsider som har samlet mye mer snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Konveks formasjon midt på bildet har samlet snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Svært lite snø I denne fjellsiden (nordvendt). Snødekket er også svært påvirket av vind, plussgrader og antakeligvis noe regnbyger tidligere i uken. Det er kun mer konvekse formasjoner som har samlet snø. Overflaten består av skare og vindpakket snø. Svært dårlig skiføre.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV

Tester

LBT Ingen brudd

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er svært kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing. Ikke funnet svake lag eller observert faretegn. Pga lav utløsbarhet og lite snø er faregraden lav. Denne fjellsiden er antageligvis lite representativ for forholdene i andre deler av regionen. Det ligger mer snø I andre nordvendte fjellsider. Vil vedvare uten utsikter til mer nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig Fortsatt mest snø i sørlige himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 2 °C 5 m/s fra S ↑ 20% skyer Det har vært plussgrader, sol og sørlig vind siste døgn. Ikke nedbør siste døgn.

Skredaktivitet

27. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Titter med kikkert inn i sørvendte brattheng, men observerte ingen solutløste løssnøskred.

Snøprofil

10 cm K MF 0 mm M, 15 cm P RG 0 mm D, 25 cm K MF 0 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm

ObsID: 264348

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.03.2021 kl. 08:59

217 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Kjøllefjord (100moh) kl 08:59 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264247

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

26.03.2021 kl. 13:00

292 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye snøfokk under observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Nordøst vendt side med fokksnø flak på smelte fryse skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Veldig vindpåvirket nordlig vendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Jevnt lag med smelte fryse skare over hele terrenget. Unntaksvis bak rygger og i noen forsenkninger, som har flekkvis ansamlinger av fokksnø. Noen leheng har større ansamlinger, antagelig nokk til str 2 skred. Veldig vindpåvirket i nordlig vendte sider, som et resultat av snøfokk fra 200m å oppover

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger

Tester

ECTP30@30cmQ1

ECTN24@11cmQ3

Skredfarevurdering

1 Liten Dårlig binding i fokksnøen i N NØ Ø SØ- vendte sider. Skredproblemet finnes kun i få områder og bekreftelse var vanskelig å finne. Det forventes ikke skred større enn str 2 middels, grunnet størrelse på fokksnø ansamlinger Det var ett lag med smelte fryse skare, som var særdeles sprøtt og luftig. Fant ingen klare tegn til fasettering, Men det kan utvikle seg til å bli problematisk, hvis det blir kaldere framover. Spesielt hvor kald luft samler seg i daler, eller hvor sol ikke kommer til Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -1 °C 15 m/s fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm 1F MFcr 1 mm D, 80 cm K RG 0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen Smeltefryseskaren var særdeles sprø og luftig. Var overbevist om at det va fasetterte krystaller, men fant ingen klare tegn til fasettering. Tok ikke temperatur, da forskjell har vært minimal de siste dagene og grunnet mye vind under observasjon

ObsID: 264201

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.03.2021 kl. 20:29

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder bedre vær å ingen nedbør.. Minkende skredfare neste døgn: Bra vær.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør -1 °C Skipsfjord (0moh) kl 18:00 2 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 264175

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

25.03.2021 kl. 19:16

112 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperaturen har falt, snøen har satt seg og virker stabil i binding mellom lagene. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Rolige vindforhold, fortsatt fallende temperatur.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør -2 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:16 2 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 263989

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

24.03.2021 kl. 22:08

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Skipsfjord (0moh) kl 22:08 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 263834

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org