Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 03.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og perioder med vind ventes å føre til ferske fokksnøflak i leområder i høyden. Dette problemet ventes å være mest utbredt vest i regionen der det har kommet mest snø de siste dagene. Perioder med sol om formiddagen og regn i lavlandet om kvelden kan føre til små våte løssnøskred i bratte heng.
Gammelt snødekke er generelt kompakt og påvirket av mildvær, vind og gjenfrysing, og består av skare og vindpakket snø.
I indre strøk finnes vedvarende svake lag av kantkorn i forbindelse med skarelag, og begerkrystaller langs bakken. Men dette ligger de fleste steder under hard snø og er svært vanskelig å påvirke.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-15 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-14 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.04.2021 kl. 18:50

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sludd å regn. Uforandret skredfare neste døgn: Kortvarig å lite sne .

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Sludd -1 °C E69 (0moh) kl 18:50 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 265407

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.04.2021 kl. 10:22

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig bris, lettskyet, 3C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn, litt kjøligere..

ObsID: 265338

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.04.2021 kl. 23:02

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Regn 0 °C Magerøya (0moh) kl 23:02 0 cm nysnø akkumulert siste time.

ObsID: 265119

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

01.04.2021 kl. 11:00

271 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Nsala@NVE

Skredfarevurdering

Våt snø er nokk d mest fremtredende problemet nå pga smelting, men også regn. Med hovedvekt på flakskred og naturlig utløst. Etter min mening er østlig til sydlig vendte sider, mest utsatt. Selv om vestlig vendt ofte er vanligere

ObsID: 265060

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

31.03.2021 kl. 20:39

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Melder kaldere.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 2 °C Skipsfjord (0moh) kl 20:39 0 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

ObsID: 264974

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org