Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 22.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er mulig å utløse våte løssnøskred i bratte fjellsider med våt og myk snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skyer og litt vind forhindrer stort sett påfrysing natt til lørdag. Det er fortsatt våte skred som utgjør skredproblemet. Mange steder har nok snødekket tilpasset seg varmen, men fortsatt kan en skikjører løse ut våte løssnøskred enkelte steder i bratte hellinger. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd. Det er mulighet for litt regn som kan tilføre snødekket litt vann. På de høyeste toppene kan nedbøren komme i fom av snø.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting til fjelltopphøyde. I solvendt terreng og under ca 1100 moh er snødekket stort sett smelteomvandlet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Det kan enkelte steder lommer med tynne nysnøflak etter lokale snøbyger de siste dagene.. Under 1000 moh. er det begrenset med snø i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.
Observasjoner fra Hemsedal typer på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem. Selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i de aller høyeste områdene. Varme høyt til fjells siste dagene har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan svekke svake lag. Selv om lufttemperaturen har gått ned siste døgnet, kan fortsatt finnes vann nede i snødekket i overkant av gamle skarelag.
Det var påfrysing i store deler av regionen natt til fredag.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-4 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.05.2021 kl. 20:12

1458 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot n
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Litt kaldere enn tidligere dager. Bygevær tidligere i dag.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile og forutsigbare forhold. Temp, nedbør og sol styrer skredfaren. Vinteren er i ferd med å avvikles. Men det er i ferd med å bli godt skiføre med storkornet snø som drenerer godt.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Fg vil variere med temp, nedbør (regn) og solinnstråling. I dag var det i praksis ikke noe skredproblem når overflaten var frosset, men den vil som nevnt variere.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Skare Tørr Det minker jevnt og trutt. Ikke noe åpenbar ny skredaktivitet siste 3-4 dager. Større korn i den storkorna snøen nå. Tilfrosset snøoverflate fra 1300, bærende. Skiføret var bra i dag, bedre enn på lenge. Det er råttent rundt steiner og på tynt snødekke. Må over ca 1000 moh for å få sammenhengende skiføre.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm K D, 15 cm 1F D-M, 40 cm 4F MF W, 5 cm I MFcr, 25 cm 4F MF W, 5 cm F MF V Snøpakken er isotermt. Ingen utslag på tester.

ObsID: 274031

Hallingdal / Ål

Snø

19.05.2021 kl. 15:15

1156 moh

JCV (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JCV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JCV Kommentar:  Bildet er tatt fra profilgropa
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  JCV
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  JCV Kommentar:  Etter brudd 2 på 35 cm dybde. Islagene på 8 og 19 cm dybde er tydelige profilflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekk i overkant av lia vest for p-plass v Bergsjøstølen. Ofte bygger det seg opp en skavl i dette området i siste del av vinteren. Basert på nedsmelting og størrelse på sprekken ble den trolig etablert 17. eller 18. mai. Lengde ca 40 m og 5-10 cm bred.

Tester

ECTP1@10cmQ1 God Jeg ble overrasket over hvor lett det løsnet. All bevegelse, på ski, til fots og under graving tilsa god fasthet. Islaget er tykt og holder trolig godt så der det ikke er brudd i snøen fra tidligere (sprekker), eller skigåere. Ref observasjon av sprekk v Bergsjø. Som følge av utløsning på første slag, fortsatte jeg med ytterligere tre slag til det løsnet på 35 cm (ECTP4@35cmQ2). Bildet er av brudd nummer 2 på 35 cm dybde.

Vær

Ikke nedbør 11 °C 4 m/s fra V → 20% skyer Fint vær. Tydelig værskille NS omtrent rett over Bergsjø. Delvis skyet til skyet mot Ø og skyfritt mot V. Bekkedragene er i ferd med å åpne seg, med bare enkelte snøbroer igjen selv på små bekker (<1m brede). Snøen er helt råtten og uten bæring i solutsatte områder ca sektor ØNØ til NNV. I skråninger i sektor NNV til ØNØ er det fortsatt en del skare/bæring i ca 10cm dybde, primært i områder/felter med lite eller redusert soleksponering. Samme skare/bæring er også observert over 'tørre' flater, dvs ikke myrer.

Skredfarevurdering

2 Moderat FG 2 (minus?). Forsterkes av observert aktivitet langs Reineskarvet med mange naturlig utløste skred, også i mindre bratt terreng, samt naturlig etablert sprekkdannelse v Bergsjø. Det er ikke varslet kuldegrader de neste dagene. Snøsmelting og nedbryting vil trolig akselerere. Hvis islagene brytes ned vil skredfaren kunne øke i utsatt terreng. Varslet faregrad er riktig Varslet fg 2 er, i det minste på denne høyden, trolig korrekt.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Ukjent N, NØ mellom 1400 moh og 1000 moh Vanskelig vurdering. Ved skigåing og til fots virker snøen stabil, men ECTP1 indikerer at snøen løsner lett når holdområdet/-er på oversiden brytes.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1400 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrensen er varierende. I hele området ("flatene") S for Reineskarvet et er vanskelig å gå en hel km på ski uten å måtte krysse barmark eller bekker. Fra ca 1400m ser det bedre ut.

Skredaktivitet

19. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Mellom 1600 moh og 1400 moh Mange løssnøskred (markert rødt)langs Reineskarvet mellom Eitre og Reine. Helt vanlig på denne tiden av året. Det ser med kikkert ut til at det stort sett skred, men også noen mindre klumper som har løsnet i fjellveggen. Men, det har også gått skred i skarvsenden N for Reine, i mindre bratte skråninger (markert grønt). Disse er mer aktuelle som observasjoner for skiløpere.

Snøprofil

8 cm 4F MF/MFcl 5 mm W, 2 cm I IF M Øvre del, 9 cm F MF/MFcl M-W, 2 cm I IF/IFil M Dette islaget er mer porøst og luftfylt enn islagene over og under., 15 cm F MF/MFcl W, 1 cm K IF/IFil M Øvre del Isen er ca 1 cm tykk, nærmest glassklar og uten antydning til bobler. Tydelig brudd her ECTP04Q1@35, 15 cm 4F MF/MFpc 2 mm/5 mm W Tydelig endret kornform herfra og ned til bakken., 10 cm F MF/MFpc 1 mm/5 mm M, 30 cm F MF/MFpc 2 mm/4 mm M -0,5 °C @ 5 cm, -1,5 °C @ 15 cm, -1 °C @ 25 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 55 cm, -1,5 °C @ 62 cm Profilen ligger i samme li, ca 30 m V for min forrige observasjon, 18.04.21. Hellingsretning NNØ, 30 grader.

ObsID: 273898

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org